Hej gamle man!

Han står på torget varje dag
en vänlig gammal man
hans hår är lite grånat
under mössans röda band
Med blanka knappar i sin rock
och bössan i sin hand
Han vet nog gänska väl
vad vi vill fråga om ibland

Hej gamle man
Kan du visa oss den väg som vi ska gå
För att få komma dit
som vi vill nå
Hej gamle man
Kanske är det vi som gör nå't fel ändå
Du har ju allt som vi
har svårt att få

Han verkar kanske trött ibland
Vem skulle väl rå med
att lysa upp en väg för nå'n
som aldrig kunnat se
Men trots att han har stått där nu
i alla dessa år
så verkar det på honom
som han kommit dit igår

Hej gamle man
Kan du visa oss den väg som vi ska gå
För att få komma dit
som vi vill nå
Hej gamle man
Kanske är det vi som gör nå't fel ändå
Du har ju allt som vi
har svårt att få

Copyright © 1970 for the world by UNION SONGS AB, Stockholm, Sweden
© Universal/Union Songs AB


BACK | HOME | MAIL | Disclaimer

This site uses frames. If you came directly to this page from an external link, welcome to ABBA Omnibus. Please click here to go to the home page.

ABBA Omnibus
ABBA: Song by Song by Ian Cole - pre-order now