Sång till Görel

Från Skultorp Görel seglade
till Sweden och Polar
hon kom, hon sågs, hon segrade
och därför är hon kvar
nu sitter hon som direktör
och Stikkans stora tröst
där ska hon sitta tills hon dör
och höra Stikkans röst

Var är Görel, säg
var är Görel, hej
jag klarar inget utan dej
var är Görel, säg
var är Görel, hej
kan någon svara mej

Det svåraste det klarar hon
en stjärna har vi fått
och ringer du så svarar hon att:
“This is Swedens aut”
Agnetha, Frida, allihop
och Björn och Benny me’
dom stressar henne med små rop
ja, vem gör inte de’

Var är Görel, säg
var är Görel, hej
vi klarar inget utan dej
var är Görel, säg
var är Görel, hej
kan någon svara mej

I sommarnattens skeende
i höstens regn och dis
hon talar alltid leende
med sina “licensees”
dom ringer från Brasilien
från Japan och Irak
och håller samma stil igen
och frågar samma sak

Var är Görel, säg
var är Görel, hej
vi klarar inget utan dej
var är Görel, säg
var är Görel, hej
kan någon svara mej

Ja, överallt är Görel me’
och kollar vad som sker
hon har sin lilla hand i de’
och mycket, mycket mer
och nu så är det ännu en
som ska ha liten hand
när hennes Anders ringer sen
så hör vi nog ibland

Var är Görel, säg
var är Görel, hej
jag klarar inget utan dej
var är Görel, säg
var är Görel, hej
kan någon svara mej

Copyright © 1979 for the world by UNION SONGS AB, Stockholm, Sweden
© Universal/Union Songs AB

Sang To Görel

From Skultorp Görel sailed
to Sweden and Polar
She came, she saw, she conquered
and therefor she is staying
Now she sits as director
and Stikkan's great comfort
and she'll sit there until she dies
and hear Stikkan's voice

Where is Görel, say
Where is Görel, hey
I manage nothing without you
Where is Görel, say
Where is Görel, hey
Can someone answer me

She manages the hardest
We have a star
And you call up and she answers
that 'This is Sweden's voice'
Agnetha, Frida, all of us
Björn and Benny, too
They cause her stress with small cries
Yes, who doesn't

Where is Görel, say
Where is Görel, hey
I manage nothing without you
Where is Görel, say
Where is Görel, hey
Can someone answer me

In summer night's happenings
In Autumn's rain and haze
She talks, always smiling
with her licensees
They call from Brasil
from Japan and Iraq
and she always has the same style
and they have the same business

Where is Görel, say
Where is Görel, hey
I manage nothing without you
Where is Görel, say
Where is Görel, hey
Can someone answer me

Yes, Görel is thorough
and she checks on what happens
She keeps her little hand in it
and much, much more
And now is it still the one
who should have a little hand
When her Anders afterwards calls
sometimes we catch it

Where is Görel, say
Where is Görel, hey
I manage nothing without you
Where is Görel, say
Where is Görel, hey
Can someone answer me

Translation courtesy of  ABBAVÄN's Björn Kristian Ulvaeus Tribute.


BACK | HOME | MAIL | Disclaimer

This site uses frames. If you came directly to this page from an external link, welcome to ABBA Omnibus. Please click here to go to the home page.

ABBA Omnibus
ABBA: Song by Song by Ian Cole - pre-order now